Nicolaj Kisby Willerup

Nicolaj Kisby Willerup
IT Projektleder
CVR: 38558757

Profilresumé:
Nicolaj Kisby Willerup

Jeg er PRINCE2 certificeret projektleder, og har arbejdet som projektleder siden 2005, med fokus på styring af IT-projekter – herunder analyse og behovsafdækning, kravspecifikation, systemudvikling og implementering af IT-løsninger, optimering og implementering af processer.

Derudover har jeg arbejdet med fokus på IT-Operations (IT-drift), DevOps og automatisering – herunder Incident- & Problem-Management, Change- & Release-Management, Continous Integration, Continous Delivery, samt automatisering af test.

Jeg har i rollen som projektleder håndteret mange forskellige projekter, og aktiviteter, i flere forskellige brancher – f. eks. System- & web-portal-udvikling, implementering af SAP, DevOps og proces-udvikling, i forskellige brancher og virksomheder som COOP, Maersk, Carlsberg, SKAT, IBM, etc.

Jeg har arbejdet i IT-branchen i snart 20 år (siden 1998), og som følge af mine projektleder-erfaringerer, samt baggrund som teknisk konsulent, er jeg godt hjemme i IT-projekter, IT-Operations og aktiviteter, hvor der er forretning, teknik og processer involveret, f. eks. hvor formål er system-udvikling & test, implementering af IT-løsning eller IT-infrastruktur, IT-drift, DevOps eller processer.

Det jeg finder interessant ved projektledelse er at lede projekter, og projektdeltagere, igennem de ukendte udfordringer, som projekter ofte støder på. Samtidig er jeg også interesseret i at afklare tanker, ønsker og idéer, fra interessenter, for derved bedre at kunne afstemme forventninger, want to/ need to/ nice to, i forhold til leverancer.

Fra 2001 – 2005 (IBM) har jeg arbejdet som teknisk konsulent/Arkitekt, på alle IBMs hardware platforme – fortrinsvis Mainframe, bla. med transition af eksisterende IT-miljøer til open source løsninger, implementering af diverse applikationer og IT-systemer, samt afhjulpet performance issues.

Fra 2005 – 2008 (IBM) har jeg arbejdet som projekt-leder, hvor jeg varetog projekt-ledelse af aktiviteter i området 40-1000 timer. I denne periode har jeg, blandt andet, været del-projekt-leder på SAP-udvikling & -implementering, varetaget applikations-optimering og Cisco Netscaler implementering.

Derudover har jeg deltaget i både insourcing og outsourcing aktiviteter indenfor transport & logistics branche, samt varetaget rolle som application manager på global netværks-tool i MPLS netværk, hvor jeg varetog ledelse af 1½ FTE og deres aktiviteter.

Fra 2009 – 2011 (PC-WARE) har jeg arbejdet som projekt-leder, med Software Asset Management (SAM)/Virtualization løsninger, hvor jeg varetog projektledelse af ICT-projekter og proces-projekter (implementering/optimering), koordinering af kunders SAM-aktiviteter (SW-compliance), samt ressource-allokering af PC-WARE konsulenter (SAM, Citrix, VMware, Storage & Back-up, IT-sikkerhed).

Fra 2011 – 2014 (SKAT) har jeg arbejdet som teknisk projekt-leder/System Integrator/Application Manager, hvor jeg varetog forretnings-analyse, udvikling og drift af Tast Selv Erhverv (TSE), samt teknisk projektledelse på one stop moms projekt. Derudover varetog jeg ansvaret som test-manager for TSE og koordinerede test-vinduer, samt test-data for applikationer under TSE-portal.

Fra (efterår) 2014 – (forår) 2016 (PensionDanmark) har jeg arbejdet som teknisk projekt-leder/application Manager hvor jeg varetog forretningsanalyse, udvikling og drift af 5 EPIServer portaler, samt tilhørende udvikling og drift af backends og Microsoft CRM.

Fra (forår) 2016 – (forår) 2017 (COOP) har jeg arbejdet som teknisk projekt-leder/application Manager hvor jeg varetog forretningsanalyse, udvikling og drift af ca. 130 logistik-systemer.

Fælles for ovenstående er at jeg har engageret mig i udfordringerne med det “ukendte” for at afklare tanker, ønsker og idéer for derved bedre at kunne afstemme forventninger, wants, need to / nice to, til en leverance, men også for at for at sikre at der i sidste ende kommer en færdig, og brugbar, leverance.

Fokusområder:
– Projektledelse/IT
Mere end 10 års erfaring som projektleder med fokus på systemudvikling, implementering af teknologi og processer. Er fokuseret på at holde tingene så simple som muligt, og få afklaret need to have og nice to have I forhold til forretningsprocesser og muligheder.

– Operations/IT-drift
Stor erfaring med operations (IT-drift) af komplekse IT-miljøer, med fokus på forbedring/optimering af processer og aktiviteter omkring IT-drift. (incidents/problems/Changes/releases).

– IT Service Management
Stor erfaring med IT Service Management, både med hensyn til opbygning og styring i forhold til ITIL rammeværk. Erfaring som System Integrator i forhold til SIAM rammeværk.

– DevOps
Erfaring med optimering og automatisering af teknologisk værdikæde med fokus på continous integration, continous delivery og automatiseret test.

2019/5 – 2019/?, DSB, Systemansvarlig (Application Manager/Teknisk Projektleder)

Branche:

Opgave/Projektbeskrivelse:

– …

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
– …

Skills/Technologies:
– …

 

2018/10 – 2019/3, Københavns Universitet, Projektleder

Branche:
Videregående uddannelser på universitetsniveau (Public)

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunde havde iværksat Transition & Tranformation aktivitet hvor fakulteter (Fakultet-IT) outsourcede IT-services til KU-IT.

Opgave bestod i projektledelse af IT-aktiviteter ifm. T&T&.

 • Transition & Transformation fra Fakultet-IT til KU-IT
  • Netværk
   • Technology refresh
   • Design af “To-be” løsning
   • Implementering af “To-be”
  • Server & Storage
   • Analyse af “As-is”
   • Planlægning & implementering af “To-be”
  • Klient & Print
   • Planlægning og migrering af Klient & Print til KU-IT løsning
   • OS- & Software-opgradering
  • Implementering af HTTP Commander (Webfile)
  • Strukturering af aktiviteter ifm. Firewall POC

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
– Projektledelse af og styring af aktiviteter i forbindelse med Transition aktiviteter

– Varetog projektledelse og koordinering af IT-aktiviteter, hvor program varetog forretningsmæssige afklaring og aktiviteter, såsom koordination med forretning, etc.

Skills/Technologies:
Projektledelse,Service transition, analyse, Netværk, Server, Storage, IT-sikkerhed, Transition & Transformation, Linux, Windows Server, Windows Desktop, Windows 7, Windows 10, Mac, WMWare, VPN, VDI, Virtualisering, ….

 

2018/04 – 2018/09, Danske Spil A/S, Projektleder

Branche:

Lotteri & Spil-virksomhed

Opgave/Projektbeskrivelse:

– Projektleder på diverse IT-projekter:
     * System-udviklingsprojekt (Ny Joker på Eurojackpot)
     * System-udviklingsprojekt (Alt eller intet)
     * Retablering af systemfunktionalitet, samt overdragelse til IT-drift ( Service Transition Spilscanner)
     * POC Større skærme ( Implementering af større skærme, samt tilhørende software, hos udvalgte forhandlere)

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
– Projektledelse, og styring af aktiviteter, i systemudviklings-projekter

– Forretningsanalyse og kravspecifikation

– Service Transition

Skills/Technologies:
Projektledelse, Leverandørstyring, Linux, Systemudvikling, Kravspecifikation, ….

 

2017/12 – 2018/03, Nykredit, Projektleder

Branche:
Finans

Opgave/Projektbeskrivelse:
Projektleder på GDPR projekt – IT-sikkerhedsspor

Projektleder på Red Team attack udbedrings-projekt

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
– Projektledelse, og styring, af IT-sikkerhedsspor aktiviteter på GDPR projekt (udformning af sikkerhedspolitik, implementering af sikkerhedspolitik, aligne med andre GDPR-spor)

– Projektledelse, og styring, af aktiviteter i forbindelse med opstart af Red Team attack udbedrings-projekt (afklaring af scope, initiering af projekt, PID, Business case)

Skills/Technologies:
Projektledelse, IT-sikkerhed, GDPR, Leverandørstyring, ISO27001, …

 

2017/10 – 2018/11, Tryg, Projektleder

Branche:
Forsikring

Opgave/Projektbeskrivelse:
Projektleder på migrerings-projekt: Migrering af IBM Content Manager OnDemand fra Mainframe til AIX.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
– Projektledelse af migreringsaktiviteter, herunder ledelse af aktiviteter for Offshore ressourcer, tidsplan, ledelsesrapportering, etc.

– Miniudbud, og kontraktforhandling med leverandør

– Onboarding af leverandør

– Leverandørstyring

– Opdatering og klargøring af miljøer (Udvikling, Test, Produktion)

– Opdatering af IBM Tivoli Storage Manager, IBM Spectrum Protect, IBM Content Manager OnDemand

– Failover test, , Migrering af applikation og data (IBM Content Manager OnDemand)

Skills/Technologies:
Offshore ressourcer,  Tværkulturel ledelse, Leverandørstyring, AIX, Mainframe, z/OS, WebSphere, IBM Tivoli Storage Manager, IBM Spectrum Protect, IBM Content Manager, IBM Content Manager OnDemand, IBM Notes,

 

2017/04 – 2017/05, EG, Change & Release Manager

Branche:
(Leverance til public sector)

Opgave/Projektbeskrivelse:
Release Manager på EG projekt (Kommunernes Ydelses-system), samt indarbejde DevOps metoder

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
– Udarbejde processer, metoder og struktur for Configuration Management, Change Management, Test Management & Release Management i projektet, således at DevOps (Continous integration/Continous Delivery) kan benyttes

– Håndtering af Configuration-management, Change-management og Release-management i projektet, for at indarbejde rutiner (DevOPS/Continuous integration/Continuous delivery)

Skills/Technologies:
Bitbucket, Jenkins, Jira, Selenium, Microsoft Windows Server, Release management, Configuration Management, Change Management, DevOps, Continous Integration, Continous Delivery, Automated test, Java, IBM WebSphere Application Server (WAS), Tomcat, IBM Collaborative Lifecycle Management (CLM), IBM Rational DOORS, Git

 

2016/04 – 2017/03, COOP, Løsningsansvarlig

Branche:
Retail

Opgave/Projektbeskrivelse:
– Projektleder, Løsnings-ansvarlig & Application Manager for COOP Logistik IT-løsninger (Ca. 130 applikationer)

– Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

– Ledelse af udviklings- og test-aktiviteter

– Analyse og specifikation af krav til IT-løsninger, samt håndtere ændringsønsker

– Koordinering af system-relaterede drifts-aktiviteter:

– Opgradering, DB reindex, Changes, Back-up

– Opfølgning på fakturering og økonomi

– Håndtering af Incidents, Problems, Changes, Releases

– Leverandørstyring

– Gennemføre forbedringer, og fejlrettelser, i tæt samarbejde med leverancecenter i henholdsvis Danmark og Indien

– Udarbejdelse af diverse dokumenter (Kravspev, PID, Business Case, Sekvens-diagrammer, Use case, OLA, SLA, Drifts-dokumentation, Service Transition, Test-case, Test-plan, Tids-plan, etc)

Skills/Technologies:
AIX, DB2, Microsoft Windows Server, Mainframe, Netværk, VMWare, UML, SLA, OLA, Service Now, Dokumentation, Systemudvikling, Use case, proces-diagrammer, feature-beskrivelse, Business case, Business analysis, projektledelse, Change Management, Release Managemet, Service Management, kravspecifikation, Incident Management, ITIL, Test management, Løsnings-/system-design

 

2014/10 – 2016/03, PensionDanmark, Online Manager

Branche:
Pension & Forsikring

Opgave/Projektbeskrivelse:
Projektleder og Application Manager for kundevendte portaler – analyse og systemudvikling, fra idé-fase til test og deploy af system-løsninger, samt udarbejdelse af system-dokumentation og ansvar for test-systemer.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
– Drift og udvikling af kundevendte EpiServer portaler

– Ledelse af udviklings- og test-aktiviteter

– Agil udvikling

– Agile arbejdsmetoder i projekter og udviklingsaktiviteter

– Ansvarlig for integrationer til Backends via webservices til FDC, NETS, e-boks, CRM, Falck

– Drift og udvikling af Microsoft CRM

– Analyse og kravspecifikation i forbindelse med ændringsønsker

– Koordination mellem PensionDanmarks udviklings- og application-management-leverandører, PensionDanmarks kundeservice-afdeling, PensionDanmarks IT-afdeling og andre leverandører

– Drifts-issues

– Leverandørstyring (T26, KMD, Nets, e-Boks, FDC, Falck, Netcompany)

– Håndtering af Incidents, Problems, Changes, Releases

– Implementering af Application performance Monitoring (AppDynamics)

– Ansvarlig for Test-systemer (test-vinduer, projekt-allokering, Backends, etc)

– Udarbejdelse af oplæg til automatisering af test og deploy

– Indarbejde DevOps rutiner i organisation

– Udarbejdelse af diverse dokumenter (Krav-spec, Feature-beskrivelser, Sekvens-diagrammer, Use case, OLA, SLA, Drifts-dokumentation, Service Transition, Test-case, Test-plan, Tids-plan, etc)
Change- & Release-Management, Test-management, Incident-Management, Problem-management og løbende prioritering af relaterede opgaver

– Give input og anbefalinger om nye tendenser og teknologi

– Optimering af de nuværende ITIL processer

– Rapportering og overvågning af KPI’er og resultater

– Opfølgning på kapacitet, ydeevne og sikre tilstrækkelig overvågning

Skills/Technologies:
UML, Use case, proces-diagrammer, feature-beskrivelse, Business case, forretningsanalyse, projektledelse, Change Management, Release Management, Service Management, kravspecifikation, Incident Management, ITIL, Test management, Løsnings-/system-design, DevOps, Microsoft Windows Server, Microsoft SQL server, VMWare, Microsoft Team Foundation Server, .NET, C#, AppDynamics

 

2011/05 – 2014/09, SKAT, Systemejer (Application Manager)

Branche:
Offentlig sektor/Public sector, (Finans)

Opgave/Projektbeskrivelse:
Projektleder og Application Manager for Tast Selv Erhverv portal samt One Stop moms, hvor aktiviteter har været af varierende karakter – lige fra idé-fase til test og deploy af system-løsninger, samt udarbejdelse af system-dokumentation og ansvar for test-systemer.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

– Udarbejdelse af diverse dokumenter (Krav-spec, Use case, OLA, SLA, Drifts-dokumentation, Test-case, Test-plan, Tids-plan, etc)

– Analyse og kravspec i forbindelse med ændringsønsker

– Ledelse af udviklings- og test-aktiviteter

– Agile arbejdsmetoder i projekter og udviklingsaktiviteter

– Opfølgning på fakturering og økonomi

– Koordinering af forskellige system-relaterede aktiviteter

– Håndtering af Drifts-issues, Incidents, Problems, Changes, Releases

– Leverandørstyring

– Ansvarlig for Test-systemer (test-vinduer, projekt-allokering

– Ansvar for drift og udvikling af TSE (virksomheders skattemappe) ca. 450.000 virksomheder, med ca. DKK 250 mia. i årlig “omsætning”

– Automatiserede enkelte test-cases vha. Selenium for at efterprøve teknologi og udarbejde “automatiserings-oplæg” til ledelse.)

– Release manager på TSE

– Arbejdede med fællesstatslige IT-projektmodel

Skills:
UML, SLA, OLA, BMC Remedy, Dokumentation, Systemudvikling, Use case, User stories, proces-diagrammer, Feature-beskrivelse, Business case, Forretningsanalyse, Projektledelse, Change Management, Release Managemet, Service Management, Kravspecifikation, Incident Management, ITIL, Test management, Løsnings-/system-design, Oracle, Java, ESDH, Captia/Workzone Scanjour, Selenium, Automatiseret test,

 

2009/02 – 2011/04, PC-WARE DK, Projektleder

Branche:
Diverse kunder

Opgave/Projektbeskrivelse:
Fungere som Projektleder & Service Delivery Manager for PC-WARE DK.

Software Asset Management-løsninger, Proces-optimering, Proces-implementering, Citrix, VMware, Storage & Back-up)

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

– Ledelse af projekter i forbindelse med implementering af (SAM, Citrix, VM-WARE, Storage & Back-up) løsninger

– Udarbejdelse af diverse dokumenter (Leverance-beskrivelse, Projektplan, Tidsplan, Kontrakter, Pre-sales, tilbuds-givning, etc.)

– Licensstyring (assistance ved True-up, Audits, implementering af LicenseWatch/Flexera, registrering af licenser, udtræk af rapporter, etc.)

– Forretnings-analyse

– Udarbejdelse, og implementering, af processer

– Strategi-udvikling

– Afholdelse af workshops (uddannelse i systemer, proces-arbejde, forretnings-analyse, etc)

– Implementering af Flexera i større dansk virksomhed (+85.000 enheder inkluderet i løsning)

– Implementering af LicenseWatch/Flexera systemer i public & Private sector virksomheder

– Udarbejdelse og implementering af processer i public & private sector virksomheder

Skills/Technologies:
Projektledelse, Flexera, LicenseWatch, ressource-allokering, Proces-optimering, Compliance Management, Prince2, Service Level Agreements (SLA), OLA, Dokumentation, Systemudvikling, Kravspecifikation, løsningsdesign, Kontrakt, Udbud, Team-lead, Forretningsudvikling, Software-asset Management, Estimering, projekt-plan. tids-plan, Tilbuds-givning, Licensstyring, Service management,

 

2008/10 – 2008/12, HiQ København A/S, Projektleder

Ansvarsområder:
Teknisk Projektleder for IT infrastruktur projekter

 

2001/05 – 2008/09, IBM Danmark A/S

Branche:
Diverse kunder

Opgave/Projektbeskrivelse:
2005 – 2008: Projektleder
2001 – 2005: Linux konsulent

 

2005 – 2008, IBM, Projektleder

Branche:
Assignet til Maersk account: Transport, Shipping & logistics

Opgave/Projektbeskrivelse:
Projektleder & SDM/Single point of contact

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

– Håndtering af “Request for Services” (Projektledelse af mindre SAP udviklings-opgaver i størrelse 40-1000 timer)

– Assisterende Service Delivery Manager på større SAP system (udrulning til 140 lande)

– Håndtering af drift-relaterede hændelser (Incident-/Problem-management) i forbindelse med drift af SAP system i 24/7 setup

– System-ansvarlig for globalt system til udrulning af kunde-applikationer (Marimba Castanet, ca. 50.000 klienter)

– Ledelse af 3 dedikerede ressourcer i forbindelse med Marimba Castanet

– Ansvarlig for leverandør styring for Marimba Castanet

– Projektledelse af interne & eksterne ressourcer

– Projektledelse af Onshore & Offshore ressourcer

– Håndtering af styregruppe-møder

– System-ansvarlig for drift og udvikling af global netværksapplikation i MPLS netværk med ca. 160 kontorer/målepunkter (NetQoS/ ledelse af 1½ ressource)

– Ansvarlig for leverandør styring for NetQos

– ”Single Point Of Contact” funktionalitet mellem IBM og APMM organisation for NetQOS applikation

– Afholde uddannelses-sessioner (IBM og APMM)

Skills/Technologies:
Projektledelse, Forretningsanalyse, , Change Management, Service Management, kravspecifikation, Incident Management, ITIL, Test management, Løsnings-/system-design, HP Unix, SAP, Marimba Castanet, Distance- og tværkulturel ledelse,

 

2001 – 2004, IBM , Linux/Open Source IT-konsulent

Branche:
Diverse kunder

Opgave/Projektbeskrivelse:
Linux (Open Source) konsulent

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

– Design og implementering af Linux systemer på IBM z-Series

– Installation og konfiguration af z/VM, Linux, IBM-, Non-IBM og Open Source-software

– Teamleder for IBM Linux User Group

– IT-Arkitekt/Projektleder på diverse assignments og opgaver

– Udarbejdede tilbud og “Market offerings” på Linux-opgaver

Skills/Technologies:
Red Hat, Suse, Debian, DNS, CUPS (Unix Print), Samba, Apache, LAMP, WebSphere, DB2, Lotus Notes, projektledelse, Change Management, Service Management, kravspecifikation, Test management, Løsnings-/system-design, AIX, Novell, Microsoft, Oracle, z-Linux, Mainframe, IBM Power, IBM P-series, IBM x-series, IBM I-series, Wintel, LPI certificering, Nagios, Smoothwall (Firewall),

 

2000 – 2001, Kampsax (Mapping), IT Support

Branche:
Geo mapping

Opgave/Projektbeskrivelse:
IT-support

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
IT-support Unix-systemer, IT-support Microsoft windows (Desktop/server)

Skills/Technologies:
Unix, Linux, Microsoft Windows (Server, Client), vsftpd,

 

1999 – 2000, Forsikringernes Data Central, IT Support

Branche:
Forsikring

Opgave/Projektbeskrivelse:
IT-support

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:
IT-support Microsoft windows (Desktop/server)

Skills/Technologies:
Microsoft windows, Microsoft Office,

 

Kurser & uddannelse

* Lean ledelse (2019)

* SAFe 4.6 (2018)

* PRINCE2 practitioner (2017)

* GDPR [Delacour/Dubex] (2017)

* ITIL V3 Foundation (2011)

Skills/Technologies:
IT-Projektledelse
10+ års erfaring med IT-projektledelse, PRINCE2 Practioner Certified,
IT Operations/IT-drift
ITIL v3 foundation certified, Hands-on erfaring med følgende HW: * Mainframe / z-Series, * AS400 / I-series, * Unix / Midrange / p-Series, * Wintel / x-Series
IT Service Management
ITIL v3 foundation certified* Erfaring med implementering af IT-løsninger fra største danske virksomheder* Erfaring med implementering og optimering af processer fra public sector

You may also like...

Popular Posts