GDPR!

GDPR uddannelse

GDPR er er både interessant og aktuelt.

Deadline er 25. maj hvad er status hos jer?

GDPR uddannelse hos Dubex Delacour

Jeg valgte kursus hos Dubex / Delacour, og jeg er ganske glad for dette valg. Indhold havde først og fremmest fokus på både jura og IT, og var desuden koblet op på ISO27001 & ISO27002, samt Persondataforordningen.

Fordi GDPR er mere end teori, var der indlæg fra flere aktører,med både praktisk og teoretisk viden om emnet.

På toppen af det hele var indlæg og vinklet med praktisk tilgang til at løse udfordring med at “implementere” retningslinjer fra persondataforordningen.

Kurset giver en god indføring i emnet og en værktøjskasse til at håndtere GPDPR.

Kurset kan varmt anbefales.

You may also like...

Popular Posts