IT Service Management

IT-service Management med effekt.

Effektivisering og optimering af organisationens IT-processer, IT-procedurer samt gennemgang af IT-Governance.

IT-Service Management består af “alle” de aktiviteter, som udføres for at holde “organisationen kørende” og levere forretningsunderstøttende IT-services.

Det kan eksempelvis være processer, procedurer og fremgangsmåde for anskaffelse af IT, udvikling af IT-services, idriftsættelse af IT-services, etc.

Hos Willerup.dk mener vi at effektivisering, og optimering, af IT-Service Management skal foregå med størst mulig effekt for at have den bedste virkning. Desuden skal en gennemgang udføres i størst muligt omfang. Det betyder at en gennemgang af organisationens processer både skal være dyb og bred, og inddrage alle processer i organisationen.

Det kan sagtens lade sig gøre at effektivisere i udvalgte processer. Men p.g.a. sammenhæng mellem de respektive processer, vil effekten af optimeringsaktivitet være begrænset og have mindre virkning, hvis optimerings-aktivitet kun behandler udvalgte processer.

Vi anbefaler derfor at gennemgå alle processer, for at få den bedste effekt.

En gennemgang af alle processer betyder ikke en gennemgang af alle processer, på et og samme tidspunkt. Når alle IT-processer gennemgås, skal der udformes en plan for hvilke processer der skal gennemgås først, og hvilke processer der kan vente med en gennemgang.

 

Kontakt os for at høre hvad vi kan tilbyde indenfor effektivisering og optimering af IT-processer, samt IT-Governance.