Projektledelse – Migrering af applikation – IBM Content Manager OnDemand fra Mainframe til AIX

Kunden havde truffet et strategisk valg om afvikling af dokument-løsning fra AIX-platform, og ønskede at migrere eksisterende IBM Content Manager OnDemand applikation, samt data, fra Mainframe til AIX.

Kunden var i tidligere migrerings-forsøg ikke var nået helt i mål med migrering, og havde derfor flere ikke afsluttede aktiviteter fra tidligere migrerings-forsøg.

Forud for migrering var der behov for en aftale med leverandør til at udføre migrerings-aktivitet. I forhold til projekt betød dette også et behov for kravspecificering af opgave, samt indhentning af tilbud fra flere leverandører.

Projektet håndterede efterfølgende også vurdering af indkommende tilbud, forhandling med leverandører, samt indgåelse af aftale med ekstern leverandør.

Før migrering af applikation, var der behov for klargøring af 3 target-miljøer (Udvikling, Test samt Produktion). Dette betød at projektet, udover migrering af applikation, også varetog opdatering af AIX, opdatering af Tivoli Storage Manager / Spectrum Protect, Opdatering af IBM Content Manager, opdatering af databaser samt opdatering af IBM Content Manager OnDemand Web Enablement Kit (ODWEK), på alle target-miljøer.

Kunde benyttede 3 eksterne IT-leverandører, hvoraf:

Leverandør #1 varetog System Integrator-rolle i SIAM-setup og driftsansvar for AIX platform.

Leverandør #2 varetog drift og udvikling af ODWEK

Leverandør #3 varetog migrering af IBM Content Manager, IBM Content Manager OnDemand.

Kompetencer:
AIX, Midrange, Unix, Mainframe, z/OS, IBM Content Manager, IBM Content Manager OnDemand, IBM Spectrum Protect, ODWEK, WebSphere Application Server, Database, Change management, Release Management, Projektledelse, Offshore ressourcer

Projekter og aktiviteter håndteret af Willerup.dk