Projektledelse – Migrering

Projektledelse – Migrering af IBM Content Manager OnDemand fra Mainframe til AIX

Rolle: Projektleder

Kunden havde truffet et strategisk valg om afvikling af dokument-løsning fra AIX-platform, og ønskede at migrere IBM Content Manager OnDemand applikation, samt data, fra Mainframe til AIX.

Forud for migrering var der behov for en aftale med leverandør til at udføre migrerings-aktivitet, og dermed også et behov for kravspecificering af opgave, samt indhentning af tilbud flere leverandører.

Efter Derudover håndterer projektet også indgåelse af aftale med ekstern leverandør .

Forud for migrering var der behov for klargøring af target-miljøer, hvilket drejede sig om klargøring af 3 miljøer (Udvikling, Test samt Produktion). Dette betød at projektet, udover migrering af applikation, også varetog opdatering af AIX, opdatering af Tivoli Storage Manager / Spectrum Protect, Opdatering af IBM Content Manager, samt opdatering af IBM Content Manager OnDemand Web Enablement Kit (ODWEK), på alle target-miljøer.

Kunde benyttede 3 eksterne IT-leverandører, hvoraf den ene varetog System Integrator-rolle i SIAM-setup og driftsansvar for AIX platform. Leverandør #2 varetog drift og udvikling af ODWEK, og leverandør #3 varetog migrering af IBM Content Manager, samt IBM Content Manager OnDemand.

Kompetencer: AIX, z/OS, IBM Content Manager, IBM COntent Manager OnDemand, ODWEK, WebSphere Application Server, Projektledelse, Offshore ressourcer

Projekter og aktiviteter håndteret af Willerup.dk