Nicolaj Kisby Willerup (copy)

Nicolaj Kisby Willerup (copy)
Freelance IT-konsulent
+45 36 45 60 04
IT-projektledelse

Anvendt senest: 2021

Antal år: 17

Teknisk projektledelse

Anvendt senest: 2021

Antal år: 17

Ledelse af IT-projekter i varierende, men typisk betydelig kompleksitet. Primære kompetenceelementer er procesoptimering og forankring, migrering og implementering af IT-løsninger, samt systemudvikling.

Konsulent har afgørende erfaring i spændingsfeltet mellem proces, forretning og teknologi, og eksekverer konsekvent og professionelt med særligt fokus på identificerbar fremdrift samt relevant interessenthåndtering.

Mestrer at afklare såvel ønsker som behov fra involverede projektdeltagere og derigennem åbenbare behovet for afstemning af leverancer. Motiveres i høj grad af at navigere projektdeltagere gennem det ukendte, og møder udfordringer med en insisterende løsningsorienteret tilgang.

Erfaren med håndtering af IT-driftsaktiviteter, særligt fremhævet er Application management, Incident & Problem management, Change & Release management, Continous integration & Deployment, samt facilitering og drift af testmiljøer.

Indsatsområder:

– Projektledelse/IT

15+ års erfaring som projektleder med fokus på systemudvikling og implementering af teknologi og processer. Er fokuseret på at holde tingene så simple som muligt og afklare ”need to have” og ”nice to have”, i forhold til leverancer, forretningsprocesser og muligheder.

– Operations/IT-drift

Stor erfaring med IT-drift af komplekse IT-miljøer med fokus på forbedring/optimering af processer og aktiviteter omkring IT-drift. (Incidents/Problems/Changes/Releases).

– Agile/DevOps/Cloud/Robotics

Erfaring med Safe og Agil udvikling, Automatisering, Robotics, Cloud.

IT-konsulent
European Dynamics (UFST)9.2020 –

Branche: Public

Opgave / projektbeskrivelse:

Kunde havde behov for assistance med udvikling, og idriftsættelse, af told-applikation i SAFe udviklingsmiljø, samt opbygning af service desk og driftsorganisation.

 • SPOC mellem SAFe-teams, kunde- og leverandørorganisation.
 • Opgaven bestod i koordinering, planlægning og ledelse af aktiviteter relateret til udviklingsteams og samlet projekt.

Konsulent var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse
 • Teknisk koordinering
 • Test-miljø koordinering

Teknologier:

Projektledelse, SAFe, Systemudvikling, WMware, Systemudvikling, IT-drift, ITIL, ITSM, Proces, Incident management, Problem Management, Change management, Release Management, Procesanalyse, ServiceNow, ITSM, Proces, Kubernetes, IT-kontrakt, Contract management, Tværkulturel ledelse, Stakeholder management

Rolle:

Projektleder

Maintenance System Manager
Thales1.2020 – 6.2020

Branche:

Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner (Public)

Opgave / projektbeskrivelse:

Kunde havde behov for assistance til at varetage rolle som Maintenance System Manager, til idriftsættelse af IT-løsning, samt opbygning af service desk og driftsorganisation.

 • Opgave bestod i koordinering, planlægning og styring af drift og forvaltnings-aktiviteter for signalprogram (ERTMS, Fjernbane vest)

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Teknisk reference- og kontaktpunkt for Servicedesk/Maintenance team L2/L3 support for Servicedesk
 • Incident management, herunder håndtering af ”major incidents”
 • Problem management
 • Change management
 • Ledelsesrapportering
 • Proces (udvikling, optimering, implementering)

Teknologier:

Projektledelse, Stakeholder management, Linux, Windows, Bash, WMware, Systemudvikling, IT-drift, ERTMS, Incident management, Problem Management, Change management, ServiceNow, RQM, ITSM, Visio, Proces, Tværkulturel ledelse, Solar, ITSM, Solar, Netværk,

Rolle:

Projektleder, Teamleder, Incident Manager, Problem Manager,

Projektleder
DSB5.2020 – 12.2019

Branche: Passagertransport med regional- eller fjerntog (Public)

Opgave / projektbeskrivelse:

Kunde havde behov for assistance til at varetage rolle som Systemansvarlig for flere af DSB IT-løsninger.

 • Opgave bestod i koordinering, planlægning og styring af udviklings- og forvaltnings-aktiviteter
 • IT-konsulent (Robotics)
 • Licensoptimering (Microsoft)

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Systemansvarlig for 10+ DSB egenudviklede IT-systemer
 • Håndtering af interessenter (Forretning, Teknik, Leverandør)
 • Forretningsanalyse
 • Projektledelse og styring af udviklings-aktiviteter (Backlog, test, Idriftsættelse, etc.)
 • Håndtering, og Koordinering, af aktiviteter ifm. forvaltning af IT-løsninger (Incidents, Servicevinduer, etc.)
 • Leverandørstyring
 • Statusrapportering, økonomi, etc.
 • SKI udbud
 • Robotics (Blueprism, UiPath)
 • Ansvarlig for DSB Robotics Microsoft cloud
 • Licensstyring
 • Analyse og optimering af DSB Microsoft aftale

Teknologier:

Projektledelse, Analyse, Server, Linux, Windows Server, Systemudvikling, IT-drift, Robotics,UiPath, Blueprism, ServiceNow, Rejsekort, leverandørstyring, Licensstyring, Microsoft office 365,

Rolle:

Projektleder, Application Manager

Projektleder
Københavns Universitet10.2018 – 3.2019

Branche: Videregående uddannelser på universitetsniveau (Public)

Opgave / projektbeskrivelse:

Kunde havde behov for assistance til strukturering af igangværende Transition & Transformation aktivitet hvor Fakulteter (Fakultet-IT) outsourcede IT-services til KU-IT.

Opgave bestod i projektledelse af IT-aktiviteter ifm. T&T.

 • Transition & Transformation fra Fakultet-IT til KU-IT
 • Design og migrering af netværk
 • Technology refresh
 • Design af to be-løsning
 • Implementering af to be
 • Server & Storage
 • Analyse af as is
 • Planlægning & implementering af to be
 • Klient & Print
 • Planlægning og migrering af klient og print til KU IT-løsning
 • OS samt Software-opgradering
 • Implementering af HTTP Commander (Webfile)
 • Strukturering af aktiviteter ifm. Firewall PoC

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse og styring af aktiviteter i forbindelse med Transition & Transformation

Teknologier:

Projektledelse, Service transition, Analyse, Netværk, Server, Storage, IT-sikkerhed, Transition & Transformation, Linux, Windows Server, Windows desktop, Mac OS, WMware, VPN, VDI, virtualisering, Firewall, Juniper,

Rolle:

Projektleder

Projektleder
Danske Spil4.2018 – 9.2018

Branche: Lotteri- & spil-virksomhed

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunde ønskede systemudvikling af IT-løsning til understøttelse af nyt spil.

Opgave bestod i projektledelse af systemudviklingsaktiviteter. Som følge af forretningsmæssig ændring af systemudviklingsprojekt blev opgaven tilpasset til denne situation.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse og styring af aktiviteter i forbindelse med afvikling af IT-projekter
 • System-udviklingsprojekt (Ny Joker på Eurojackpot)
 • System-udviklingsprojekt (Alt eller intet)
 • Større skærme hos forhandlere (POC større skærme)
 • Retablering af systemfunktionalitet, samt overdragelse til IT-drift (Spilscanner)

Teknologier:

Teknisk Projektledelse, IT-Projektledelse, Service Transition, Systemudvikling, Forretningsanalyse, Leverandørstyring, Kravspecifikation, POC, Linux, Windows, Android, IOS, SPSS

Rolle:

Projektleder

Projektleder
Nykredit1.2018 – 3.2018

Branche: Finans

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunde havde, i samarbejde med ekstern partner, fået gennemført Red Team Attack og ønskede udbedringsprojekt igangsat hurtigst muligt.

Opgave bestod i opstart af aktiviteter (Scope-afklaring, PID, etc.) ift. udbedringsprojekt efter Red Team Attack.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Initiering af projekt
 • Afklaring af Projekt scope
 • Udarbejdelse af PID
 • Styregruppe-rapportering

Teknologier:

Projektledelse, Teknisk projektledelse, IT-Sikkerhed, Microsoft infrastruktur, leverandørstyring, Microsoft Azure

Rolle:

Projektleder

Projektleder
Nykredit12.2017 – 3.2018

Branche:

Finans

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunden havde igangsat GDPR-program for at være i stand til at overholde GDPR-lovgivning. Andre GDPR-spor havde afhængighed til IT-sikkerhedsspor, hvorfor der var behov for at få afsluttet dette således, at andre spor kunne færdiggøres.

Projektleder på GDPR-projekt

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse og styring af aktiviteter i forbindelse med GDPR IT-sikkerhedsspor

Teknologier:

Projektledelse, IT-Sikkerhed, GDPR, ISO27001, leverandørstyring

Rolle:

Projektleder

Projektleder
Tryg10.2017 – 10.2018

Branche:

Forsikring & Pension

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunde havde behov for assistance i.f.m. migrering af IBM Content Manager applikation & data, fra z/OS (Mainframe) til AIX (IBM Unix servere / Midrange).

Projektleder på migreringsprojekt

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Forhandling, og indgåelse af kontrakt, med ekstern leverandør
 • Projektledelse og styring af aktiviteter i forbindelse med migrering
 • Opdatering af AIX, TSM, CM, OD
 • Kommunikation, Stakeholder Management
 • Nedlukning af applikation på z/OS

Teknologier:

z/OS, Mainframe, AIX, Unix, Midrange, IBM Content Manager, IBM Content Manager OnDemand, Tivoli Storage Manager, Projektledelse, Leverandørstyring, Udbud, Kontrakt,

Rolle:

Projektleder

Projektleder
EG4.2017 – 5.2017

Branche:

Offentlig

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunde havde behov for assistance til styring af Release samt udvikling og implementering af release-proces.

Release Manager på EG-projekt (kommunernes ydelsessystem) og indarbejdede DevOps-procedurer.

Konsulenten var ansvarlig for / udførte følgende:

 • Processer, metoder og struktur for Configuration Management, Change Management, Test Management & Release Management i projektet, så DevOps (Continuous Integration) kunne benyttes
 • Håndtering af Configuration-management, Change-management og Release-management i projektet, for at indarbejde rutiner (DevOps / Continuous Integration)

Teknologier:

Release management, Configuration Management, Change Management, Jira, Jenkins, DevOps, Continuous Integration, Automated test, Java, IBM WebSphere, IBM Collaborative Lifecycle Management (CLM), IBM Rational DOORS, Git

Rolle:

Release Manager

Projektleder
Coop4.2016 – 4.2017

Branche:

Retail

Opgave/Projektbeskrivelse:

Solution Manager: Projektleder og Application Manager for Coop logistiksystemer

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Ledelse af udviklings- og testaktiviteter
 • Analyse og kravspec i forbindelse med ændringsønsker
 • Koordinering af systemrelaterede driftsaktiviteter
 • Opfølgning på fakturering og økonomi
 • Drifts-issues
 • Performance Issues
 • Håndtering af Incidents, Problems, Changes, Releases
 • Leverandørstyring
 • Release-management
 • Udarbejdelse af (Kravspec, Business Case, Sekvensdiagrammer, Use case, OLA, SLA, Driftsdokumentation, Service Transition, Test Case, Testplan, Tidsplan, etc.)

Teknologier:

Projektledelse, UML, Use case, Procesdiagrammer, Feature-beskrivelse, Business case, Business analysis, Change Management, Release Management, Service Management, Kravspecificering, Incident Management, ITIL, Test Management, Løsnings-/system-design, SIAM, Unix, Microsoft-infrastruktur, Microsoft Windows, Netværk, Forretningsanalyse, PRINCE2, SAP, Mainframe

Rolle:

Projektleder, Application Manager

Projektleder
PensionDanmark10.2014 – 3.2016

Branche:

Forsikring & Pension

Opgave/Projektbeskrivelse:

Projektleder og Application Manager for kundevendte portaler – analyse og systemudvikling, fra idé-fase til test og deployment af systemløsninger samt udarbejdelse af systemdokumentation og ansvar for testsystemer.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Ledelse af udviklings- og test-aktiviteter (teknisk projektledelse)
 • Drift og udvikling af fem kundevendte EpiServer-portaler
 • Agile arbejdsmetoder i projekter og udviklingsaktiviteter
 • (Backend/Webservices til FDC)
 • Drift og udvikling af Microsoft CRM
 • Analyse og kravspec i forbindelse med ændringsønsker
 • Koordinering af eksterne udviklings- og Application Management-team (Netcompany)
 • Prioritering af udviklingsaktiviteter
 • Drifts-issues
 • Leverandørstyring (T26, KMD, Nets, e-Boks)
 • Håndtering af Incidents, Problems, Changes, Releases
 • Implementering af Application Performance Monitoring (AppDynamics)
 • Ansvarlig for testsystemer (testvinduer, projekt-allokering, Backends, etc)
 • Udarbejdelse af oplæg til automatisering af test og deploy
 • Release manager ved deploy på PensionDanmarks EPIServer-portaler
 • Agil udvikling
 • Indarbejde DevOps-rutiner i organisation
 • Udarbejdelse af (Krav-spec, Feature-beskrivelser, sekvensdiagrammer, Use case, OLA, SLA, driftsdokumentation, Service Transition, test case, testplan, tidsplan, etc)

Teknologier:

Projektledelse, UML, Use case, Procesdiagrammer, Feature-beskrivelse, Business case, Forretningsanalyse, Change Management, Release Management, Service Management, Kravspecificering, Incident Management, ITIL, Test management, løsnings-/systemdesign, SIAM, Microsoft-infrastruktur, Microsoft TFS, Microsoft .NET, EpiServer, Microsoft CRM, API, Web-service, Nets, eboks.dk, Leverandørstyring, IT-drift, IT-sikkerhed, Agile, DevOps, Automatisering,

Rolle:

Projektleder, Application Manager

Projektleder
SKAT5.2011 – 9.2014

Branche:

Offentlig sektor

Opgave/projektbeskrivelse:

Projektleder og Application Manager for Tast Selv Erhverv-portal samt One Stop-moms, med aktiviteter af varierende karakter – fra idefase til test og deploy af systemløsninger samt udarbejdelse af systemdokumentation og ansvar for testsystemer.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Ledelse af udviklings- og test-aktiviteter
 • Agile arbejdsmetoder i projekter og udviklingsaktiviteter
 • Udarbejdelse af (Kravspec, Use case, OLA, SLA, Driftsdokumentation, Test-case, Testplan, Tidsplan, etc.)
 • Analyse og kravspec i forbindelse med ændringsønsker
 • Opfølgning på fakturering og økonomi
 • Koordinering af system-relaterede aktiviteter
 • Drifts-issues
 • Håndtering af Incidents, Problems, Changes, Releases
 • Leverandørstyring
 • Ansvarlig for testsystemer (testvinduer, projektallokering)
 • Ansvar for drift og udvikling af TSE (virksomheders skattemappe) ca. 450.000 virksomheder med ca. DKK 250 mia. i årlig “omsætning”.
 • Automatisering af test-cases vha. Selenium
 • Release manager på TSE
 • Fællesstatslige IT-projektmodel

Teknologier:

Projektledelse, Systemudvikling, UML, Use case, Procesdiagrammer, Feature-beskrivelse, Business case, Forretningsanalyse, Change Management, Release Management, Service Management, Kravspecificering, Incident Management, ITIL, Test management, Løsnings-/System-design, SIAM, API, Web service, XML, ESB, Oracle, JBOSS, Tomcat, MQ Series, Leverandørstyring, Linux, PRINCE2, SAP, IT-sikkerhed,

Rolle:

Projektleder, Application Manager

Projektleder
PC-WARE2.2009 – 4.2011

Branche:

Diverse

Opgave/ projektbeskrivelse:

 • Projektleder & Service Delivery Manager for PC-WARE Software Asset Management (SAM) afd.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse (SAM, Citrix, VM-WARE, Storage & Backup)
 • Software Asset Management/Licensstyring
 • Forretningsanalyse
 • Udarbejdelse og implementering af processer i offentlig og privat sektor virksomheder
 • Strategiudvikling
 • Workshops (uddannelse i systemer, proces-arbejde, forretnings-analyse etc.)
 • Implementering af Flexera hos Maersk (+85.000 enheder inkluderet i løsning)
 • Implementering af LicenseWatch/Flexera systemer i offentlig og privat sektor
 • Pre-sales

Teknologier:

Teknisk Projektledelse, Analyse, Server, Linux, Windows Server, Systemudvikling, IT-drift, RPA, UIPath, Blueprism, Netværk, Microsoft Dynamics, Azure, incident Management, PRINCE2,

Rolle:

Projektleder, Application Manager

Projektleder
PC-WARE2.2009 – 4.2011

Branche:

Diverse

Opgave/ projektbeskrivelse:

 • Projektleder & Service Delivery Manager for PC-WARE Software Asset Management (SAM) afd.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse (SAM, Citrix, VM-WARE, Storage & Backup)
 • Software Asset Management/Licensstyring
 • Forretningsanalyse
 • Udarbejdelse og implementering af processer i offentlig og privat sektor virksomheder
 • Strategiudvikling
 • Workshops (uddannelse i systemer, proces-arbejde, forretnings-analyse etc.)
 • Implementering af Flexera hos Maersk (+85.000 enheder inkluderet i løsning)
 • Implementering af LicenseWatch/Flexera systemer i offentlig og privat sektor
 • Pre-sales

Teknologier:

Projektledelse, Ressourceallokering, Team Lead, Software Asset Management (SAM), Service Management, SLA, OLA, Citrix, VMWare, Flexera, Licensewatch, Storage, Back-up, PRINCE2, Kontrakt, Tilbud,

Rolle:

Projektleder

Projektleder
HiQ9.2008 – 12.2008

Branche:

Diverse

Opgave/ projektbeskrivelse:

Projektleder

 • Opgave bestod i projektledelse af diverse IT-aktiviteter

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Udarbejde HiQs SKI-ansøgning

Teknologier:

Projektledelse, SKI,

Rolle:

Projektleder

Projektleder
IBM1.2007 – 8.2008

Branche:

Shipping, transport og logistik

Opgave/ projektbeskrivelse:

Projektleder

 • Opgave bestod i projektledelse af diverse IT-aktiviteter; SAP-udrulning, løsnings-implementering, Technology refresh, system-udvikling, etc.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse af aktiviteter i forbindelse med SAP-udrulning
 • Assisterende SDM i forbindelse med SAP-udrulning til 140 lande
 • Delprojektleder på insourcing-projekter
 • Operations/Incident Manager for SAP-system
 • System-ejer for global udrulningssystem m/ 49.000 klienter
 • Styregruppe- & status-møder

Teknologier:

Projektledelse, System-udvikling, Applikations-udvikling, IT-drift, SAP, Migrering, Insourcing, Løsningsdesign, Incident management, Disaster recovery test, Storage, SAN, Capacity planning, Service Delivery Manager, PRINCE2,

Rolle:

Projektleder

Projektleder
IBM6.2005 – 12.2006

Branche:

Shipping, Transport & logistik

Opgave/ projektbeskrivelse:

Projektleder/Techical Prime Mover for NetQoS (Network Monitoring tool)

 • Implementering & drift af NetQoS i Maersk MPLS på ca. 160 lokationer, samt ledelse af 2 FTE ressourcer

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Implementering & drift af NetQoS
 • Udvikling af funktionalitet og rapportering
 • Uddannelse af brugere
 • Statusmøder
 • Leverandørstyring

Teknologier:

Projektledelse, Infrastruktur, Netværk, MPLS, NetQoS, Overvågning, Team Lead, SNMP, TCP/IP, Tværkulturel ledelse, Cisco, Database, uddannelse, leverandørstyring,

Rolle:

Projektleder

IT-specialist
IBM5.2001 – 5.2005

Branche:

Diverse

Opgave/ projektbeskrivelse:

Projektleder / Teknisk konsulent / Arkitekt på Open source/IBM software-løsningsprojekter (tilknyttet Mainframe-afdeling)

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Design & Implementering af Linux, IBM-software/Open Source løsninger på Mainframe, Unix, AS400/I-series, PC-server/X-series
 • Team Lead for IBM GTS Linux team
 • Udarbejdelse af Market offerings og kontrakter
 • Pre-sales

Teknologier:

Projektledelse, System-design, SOA, Mainframe, Unix, Mid-range, AIX, Shell Scripting, Netværk, Infrastruktur, MQ Series, AS400, Wintel servers, Novell, SuSE Linux, Debian, Firewall, Oracle, Apache, MySQL, PostgreSQL, Perl, Novell, Microsoft Windows Server, Teamleder, Pre-sales, Kontrakt, Udbud, Tilbud, Forretningsanalyse, z/OS, z/VM,

Rolle:

Projektleder, Teknisk konsulent, IT-specialist, IT-Arkitekt