Nicolaj Kisby Willerup

Nicolaj Kisby Willerup
Freelance IT-konsulent
+45 36 45 60 04
Frederikssund
Freelance consultant CV
IT-projektledelse

Anvendt senest: 2021

Antal år: 17

Teknisk projektledelse

Anvendt senest: 2021

Antal år: 17

Application management

Anvendt senest: 2023

Antal år: 11

Ledelse af IT-aktiviteter i varierende, men typisk betydelig kompleksitet.

Primære kompetencer er ledelse af drifts-, udviklings- samt andre IT-aktiviteter – såsom Application Management, IT-projektledelse, IT-drift, etc.

Derudover håndtering af andre IT-aktiviteter, Incident & Problem management, Change & Release management, Continous integration & Deployment,Systemudvikling, Technology refresh, Service Desk, IT-processer, Facilitering, Test samt håndtering af test-miljøer.

Konsulent har dyb og bred teknisk viden, og kan formidle teknisk komplekse problemstillinger, og har afgørende erfaring i spændingsfeltet mellem proces, forretning og teknologi, og eksekverer konsekvent og professionelt med særligt fokus på identificerbar fremdrift samt relevant interessenthåndtering.

Mestrer at afklare såvel ønsker som behov fra involverede projektdeltagere og derigennem åbenbare behovet for afstemning af leverancer. Motiveres i høj grad af at navigere projektdeltagere gennem det ukendte, og møder udfordringer med en insisterende løsningsorienteret tilgang.

Indsatsområder:

 • Projektledelse/IT

15+ års erfaring som projektleder med fokus på implementering af teknologi og infrastruktur, samt systemudvikling. Er fokuseret på at holde tingene så simple som muligt og afklare ”need to have” og ”nice to have”, i forhold til leverancer, forretningsprocesser og muligheder.

Især erfaring med Safe og Agil udvikling, Automatisering, Robotics, Cloud.

 • IT-Operations/IT-drift/Application Management

Stor erfaring med IT-drift af komplekse IT-miljøer med fokus på forbedring/optimering af processer og aktiviteter omkring IT-drift. (Incidents/Problems/Changes/Releases).

 • Processer/IT Service management

10+ års erfaring med optimering af processer ifm. system-udvikling, IT-drift og licensstyring.

Fokus på forbedring og optimering af processer og aktiviteter ifm. system-udvikling, Automatiseret release/Deploy, Release-management, Dev-Ops, Automatiseret test, etc.

Back Office Manager (Application Manager)
ALD Automotive7.2022 – ??

Branche: Public

Opgave / projektbeskrivelse:

Back office manager for ALD Nordic support

 • Opgave bestod i Team lead for Miles Nordic Support (Drift og support af Miles application) med ledelse af Service Desk, Support team, samt drift af Miles applikation
 • Håndtering af Incidents, Problems samt Service request

Konsulent var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Reference- og kontakt-punkt for Lvl. 1 Support team, L2/L3 support samt andre koblede applikationer
 • Service desk manager
 • Application Manager (DK, SE, FI – ca. 500 brugere)
 • Data- og konfigurations-ændringer
 • Kode-rettelser
 • Database-ændringer
 • Data center migrering
 • Opgradering af Miles applikation (Patch-, versions-opgradering)
 • Håndtering af test-miljøer, test-vinduer samt applikations-test
 • Håndtering div. aktiviteter, driftsforbedrende tiltag samt performance-optimering
 • Ledelsesrapportering

Teknologier:

Team lead, IT-governance, IT-service management, ITIL, Application Management, Incident Management, Problem Management, Release Management, Change Management, Test Management, Business analysis, Technical analysis, Proces, Procesanalyse, Dokumentation, Teknisk dokumentation, GDPR, IT-sikkerhed, IT-arkitektur, Interessenthåndtering, JIRA, Azure, Microsoft Windows Server [2012, 2019], Microsoft SQL Server, IBM WebSphere, Miles, Data center migrering, Citrix, Windows infrastruktur,

Rolle:

Application Manager, Team lead, Service Desk Manager

IT-konsulent
TRYG12.2021 -5.2022

Branche: Finans/Forsikring

Opgave / projektbeskrivelse:

Optimering og tilpasning af aktiviteter ift. IT-governance, IT-service management, ITIL processer

 • Opgave bestod i:
 • Strukturering af opgaver (Planned/unplanned work)
 • Optimering af processer og arbejdsgange
 • Tilpasning af aktiviteter til strategiske mål
 • Dokumentation af Processer, aktiviteter, system/platform
 • Udarbejde processer, beskrivelser, guides og vejledningerv
 • Forretnings-mæssig, teknologi-mæssig og proces-mæssig afklaring

Konsulent var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Analyse, optimering, tilpasning og dokumentation af forretnings-mæssige og teknologi-mæssige processer
 • Analyse, klargøring og prioritering af aktiviteter (Backlog)

Teknologier:

IT-governance, IT-service management, Incident Management, Problem Management, ITIL, Business analysis, Technical analysis, Proces, Procesanalyse, Dokumentation, Teknisk dokumentation, GDPR, IT-sikkerhed, IT-arkitektur, Stakeholder management, Interessenthåndtering, Jira, Jira Query language, Confluence, ServiceNow, Azure, Github, MongoDB, Kubernetes, Windows infrastruktur, Kravspecifikation, Offshore ressourcer, distanceledelse,

Rolle:

IT-konsulent

IT-konsulent
UFST10.2021 – 12.2021

Branche: Public

Opgave / projektbeskrivelse:

Analyse af Incident-proces samt incidents i BI, Datawarehouse og analyse afdeling.

 • Opgave bestod i forbedring af Incident-proces, afklaring af automatisering af datagrundlag til Driftsrapport, udarbejdelse af Driftsrapport samt afklaring af indsatspunkter for håndtering af incidents
 • Analyse og forbedrings-forslag af Dev-Ops rutiner

Konsulent var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Analyse af Incident Management proces (ITIL)
 • Udarbejde forbedringstiltag til Incident-proces samt incident-håndtering
 • Analyse af DevOps rutiner
 • DevOps workshop
 • Udarbejde forbedringstiltag til DevOps rutiner
 • Automatisering af data-udtræk i BMC Remedy
 • Udarbejde udkast til Driftsrapport
 • Udarbejde rapport
 • DevOPS forbedringstiltag samt forbedringstiltag for Incident-proces samt incident-håndtering

Teknologier:

ITIL, ITSM, Proces, incident proces, Incident management, Problem Management, Change management, Release Management, Procesanalyse, BMC Remedy, workshop, Business Intelligence (BI), Datawarehouse, DevOps,

Rolle:

IT-konsulent

IT-konsulent
European Dynamics (UFST)9.2020 -10.2021

Branche: Public

Opgave / projektbeskrivelse:

Udvikling, og idriftsættelse, af told-applikation i SAFe udviklingsmiljø, samt opbygning af Service desk og driftsorganisation.

 • Opgave bestod i planlægning, koordinering og ledelse af tværgående aktiviteter mellem SAFe-teams, kunde- og leverandør-organisation
 • Opsætning af ServiceNow samt tilhørende ITIL-processer
 • Implementering af udviklings-, test- og produktions-miljøer
 • Afklaring af leverancer iht. kontrakt
 • Afklaring af test-aktiviteter (test-data, test-vinduer, etc.)
 • Ændringsstyring af kontrakt- og projekt-aktiviteter

Konsulent var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse
 • Teknisk koordinering
 • Test koordinering
 • Test-miljøer, Test-data, Test-vinduer
 • Implementering af udviklings-, test- og produktions-miljøer
 • Implementering af ITSM / ServiceNow (applikation samt ITIL-processer)
 • Incident, Change, Problem,

Teknologier:

Projektledelse, SAFe, Agile, Backlog, Systemudvikling, WMware, IT-drift, ITIL, SLA, OLA, SLR, ITSM, Proces, Incident management, Problem Management, Change management, Release Management, Procesanalyse, ServiceNow, BMC Remedy, ITSM, Proces, Kubernetes, API, Cloud, IT-kontrakt, Contract management, Tværkulturel ledelse, Distance ledelse, Leverandørstyring, Stakeholder management, Test, Test management, offentlig kontrakt, Database, API, Infrastruktur, Azure, Cloud,

Rolle:

Projektleder

Maintenance System Manager
Thales1.2020 – 6.2020

Branche:

Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner (Public)

Opgave / projektbeskrivelse:

Maintenance System Manager i.f.m. idriftsættelse af IT-løsning (Signalprogram, ERTMS, Fjernbane vest), samt opbygning af service desk og driftsorganisation.

 • Opgave bestod i ledelse og opbygning af driftsorganisation
 • Udarbejdelse af drifts-procedurer, Guides/vejledninger
 • Teknisk fejlsøgning i Linux-miljøer, Netværk, Infrastruktur, etc.
 • Incident- og Problem-management
 • Ledelse af drifts-organisation, planlægning og styring af drift og forvaltnings-aktiviteter for signalprogram (ERTMS, Fjernbane vest)

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Teknisk reference- og kontaktpunkt for Servicedesk/Maintenance team L2/L3 support for Servicedesk
 • Incident management, herunder håndtering af ”major incidents”
 • Problem management
 • Change management
 • Ledelsesrapportering
 • Proces (udvikling, optimering, implementering)

Teknologier:

Projektledelse, Stakeholder management, Linux, Windows, Bash, WMware, Systemudvikling, IT-drift, ERTMS, Incident management, Problem Management, Change management, Release, Dokumentation, ServiceNow, RQM, ITSM, Visio, Proces, Tværkulturel ledelse, Team Lead, ITIL, Tech. Analysis, Solar (ITSM tool), Netværk, TCP/IP, Offentlig kontrakt, SAP

Rolle:

Projektleder, Teamleder, Incident Manager, Problem Manager,

Projektleder
DSB5.2020 – 12.2019

Branche: Passagertransport med regional- eller fjerntog (Public)

Opgave / projektbeskrivelse:

Systemansvarlig for DSB IT-løsninger.

 • Opgave bestod i koordinering, planlægning og styring af udviklings- og forvaltnings-aktiviteter
 • Rådgivning ift. DSB UiPath Robotics aktiviteter (Automatisering)
 • Licensoptimering (Microsoft)
 • Ledelse af udviklingsteams
 • Release-styring

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse og styring af udviklings & IT-aktiviteter (Backlog, Udvikling, Test, Idriftsættelse, etc.) for 3 udviklings-teams
 • Plads90
 • SAP integration
 • Rejsekort
 • SAP integration
 • F-TRIS Skærme
 • Implementering af infrastruktur (Virtualisering,Cloud, Wintel)
 • Stakeholder management (Forretning, Teknik, Leverandør)
 • Forretningsanalyse
 • Statusrapportering, økonomi, estimering, etc.
 • Afvikling af SKI udbud ifm. Indkøb UiPath Robotics licenser
 • Robotics (Blueprism, UiPath)
 • Rådgivning i.f.t DSB infrastruktur
 • Systemansvarlig for diverse DSB IT-løsninger
 • Håndtering aktiviteter ifm. forvaltning af IT-løsninger (Incidents, Servicevinduer, etc.)
 • Robotics
 • Technology refresh
 • Analyse og optimering af DSB Microsoft aftale
 • Licensstyring

Teknologier:

Projektledelse, Business analysis, Server, Linux, Windows Server, Systemudvikling, IT-drift, Robotics, UiPath, Blueprism, ServiceNow, Microsoft Visio, Rejsekort, Leverandørstyring, Licensstyring, Microsoft Office 365, Offentlig kontrakt, SAP, Infrastruktur, SKI Udbud,Teknisk Projektleder, Projektleder, Application Manager, Systemansvarlig,

Rolle:

Teknisk Projektleder, Projektleder, Application Manager, Systemansvarlig,

Projektleder
Københavns Universitet10.2018 – 3.2019

Branche: Videregående uddannelser på universitetsniveau (Public)

Opgave / projektbeskrivelse:

Kunde havde behov for assistance til strukturering af igangværende Transition & Transformation aktivitet hvor Fakulteter (Fakultet-IT) outsourcede IT-services til KU-IT.

Opgave bestod i projektledelse af IT-aktiviteter ifm. T&T.

 • Transition & Transformation fra Fakultet-IT til KU-IT
 • Design og migrering af netværk
 • Technology refresh
 • Design af to be-løsning
 • Implementering af to be
 • Server & Storage
 • Analyse af as is
 • Planlægning & implementering af to be
 • Klient & Print
 • Planlægning og migrering af klient og print til KU IT-løsning
 • OS samt Software-opgradering
 • Implementering af HTTP Commander (Webfile)
 • Strukturering af aktiviteter ifm. Firewall PoC

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse og styring af aktiviteter i forbindelse med Transition & Transformation

Teknologier:

Projektledelse, Service transition, Analyse, Netværk, Server, Storage, IT-sikkerhed, Transition & Transformation, Linux, Windows Server, Windows desktop, Mac OS, WMware, VPN, VDI, virtualisering, Firewall, Juniper,

Rolle:

Projektleder

Projektleder
Danske Spil4.2018 – 9.2018

Branche: Lotteri- & spil-virksomhed

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunde ønskede systemudvikling af IT-løsning til understøttelse af nyt spil.

Opgave bestod i projektledelse af systemudviklingsaktiviteter. Som følge af forretningsmæssig ændring af systemudviklingsprojekt blev opgaven tilpasset til denne situation.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse og styring af aktiviteter i forbindelse med afvikling af IT-projekter
 • System-udviklingsprojekt (Ny Joker på Eurojackpot)
 • System-udviklingsprojekt (Alt eller intet)
 • Større skærme hos forhandlere (POC større skærme)
 • Retablering af systemfunktionalitet, samt overdragelse til IT-drift (Spilscanner)

Teknologier:

Teknisk Projektledelse, IT-Projektledelse, Service Transition, Systemudvikling, Forretningsanalyse, Leverandørstyring, Kravspecifikation, POC, Linux, Windows, Android, IOS, SPSS

Rolle:

Projektleder

Projektleder
Nykredit1.2018 – 3.2018

Branche: Finans

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunde havde, i samarbejde med ekstern partner, fået gennemført Red Team Attack og ønskede udbedringsprojekt igangsat hurtigst muligt.

Opgave bestod i opstart af aktiviteter (Scope-afklaring, PID, etc.) ift. udbedringsprojekt efter Red Team Attack.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Initiering af projekt
 • Afklaring af Projekt scope
 • Udarbejdelse af PID
 • Styregruppe-rapportering

Teknologier:

Projektledelse, Teknisk projektledelse, IT-Sikkerhed, Microsoft infrastruktur, leverandørstyring, Microsoft Azure

Rolle:

Projektleder

Projektleder
Nykredit12.2017 – 3.2018

Branche:

Finans

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunden havde igangsat GDPR-program for at være i stand til at overholde GDPR-lovgivning. Andre GDPR-spor havde afhængighed til IT-sikkerhedsspor, hvorfor der var behov for at få afsluttet dette således, at andre spor kunne færdiggøres.

Projektleder på GDPR-projekt

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse og styring af aktiviteter i forbindelse med GDPR IT-sikkerhedsspor

Teknologier:

Projektledelse, IT-Sikkerhed, GDPR, ISO27001, leverandørstyring

Rolle:

Projektleder

Projektleder
Tryg10.2017 – 10.2018

Branche:

Forsikring & Pension

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunde havde behov for assistance i.f.m. migrering af IBM Content Manager applikation & data, fra z/OS (Mainframe) til AIX (IBM Unix servere / Midrange).

Projektleder på migreringsprojekt

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Forhandling, og indgåelse af kontrakt, med ekstern leverandør
 • Projektledelse og styring af aktiviteter i forbindelse med migrering
 • Opdatering af AIX, TSM, CM, OD
 • Kommunikation, Stakeholder Management
 • Nedlukning af applikation på z/OS

Teknologier:

z/OS, Mainframe, AIX, Unix, Midrange, IBM Content Manager, IBM Content Manager OnDemand, Tivoli Storage Manager, Projektledelse, Leverandørstyring, Udbud, Kontrakt,

Rolle:

Projektleder

Projektleder
EG4.2017 – 5.2017

Branche:

Offentlig

Opgave/Projektbeskrivelse:

Kunde havde behov for assistance til styring af Release samt udvikling og implementering af release-proces.

Release Manager på EG-projekt (kommunernes ydelsessystem) og indarbejdede DevOps-procedurer.

Konsulenten var ansvarlig for / udførte følgende:

 • Processer, metoder og struktur for Configuration Management, Change Management, Test Management & Release Management i projektet, så DevOps (Continuous Integration) kunne benyttes
 • Håndtering af Configuration-management, Change-management og Release-management i projektet, for at indarbejde rutiner (DevOps / Continuous Integration)

Teknologier:

Release management, Configuration Management, Change Management, Jira, Jenkins, DevOps, Continuous Integration, Automated test, Java, IBM WebSphere, IBM Collaborative Lifecycle Management (CLM), IBM Rational DOORS, Git

Rolle:

Release Manager

Projektleder
Coop4.2016 – 4.2017

Branche:

Retail

Opgave/Projektbeskrivelse:

Solution Manager: Projektleder og Application Manager for Coop logistiksystemer

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Ledelse af udviklings- og testaktiviteter
 • Analyse og kravspec i forbindelse med ændringsønsker
 • Koordinering af systemrelaterede driftsaktiviteter
 • Opfølgning på fakturering og økonomi
 • Drifts-issues
 • Performance Issues
 • Håndtering af Incidents, Problems, Changes, Releases
 • Leverandørstyring
 • Release-management
 • Udarbejdelse af (Kravspec, Business Case, Sekvensdiagrammer, Use case, OLA, SLA, Driftsdokumentation, Service Transition, Test Case, Testplan, Tidsplan, etc.)

Teknologier:

Projektledelse, UML, Use case, Procesdiagrammer, Feature-beskrivelse, Business case, Business analysis, Change Management, Release Management, Service Management, Kravspecificering, Incident Management, ITIL, Test Management, Løsnings-/system-design, SIAM, Unix, Microsoft-infrastruktur, Microsoft Windows, Netværk, Forretningsanalyse, PRINCE2, SAP, Mainframe,

Rolle:

Projektleder, Application Manager

Projektleder
PensionDanmark10.2014 – 3.2016

Branche:

Forsikring & Pension

Opgave/Projektbeskrivelse:

Projektleder og Application Manager for kundevendte portaler – analyse og systemudvikling, fra idé-fase til test og deployment af systemløsninger samt udarbejdelse af systemdokumentation og ansvar for testsystemer.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Ledelse af udviklings- og test-aktiviteter (teknisk projektledelse)
 • Drift og udvikling af fem kundevendte EpiServer-portaler
 • Agile arbejdsmetoder i projekter og udviklingsaktiviteter
 • (Backend/Webservices til FDC)
 • Drift og udvikling af Microsoft CRM
 • Analyse og kravspec i forbindelse med ændringsønsker
 • Koordinering af eksterne udviklings- og Application Management-team (Netcompany)
 • Prioritering af udviklingsaktiviteter
 • Drifts-issues
 • Leverandørstyring (T26, KMD, Nets, e-Boks)
 • Håndtering af Incidents, Problems, Changes, Releases
 • Implementering af Application Performance Monitoring (AppDynamics)
 • Ansvarlig for testsystemer (testvinduer, projekt-allokering, Backends, etc)
 • Udarbejdelse af oplæg til automatisering af test og deploy
 • Release manager ved deploy på PensionDanmarks EPIServer-portaler
 • Agil udvikling
 • Indarbejde DevOps-rutiner i organisation
 • Udarbejdelse af (Krav-spec, Feature-beskrivelser, sekvensdiagrammer, Use case, OLA, SLA, driftsdokumentation, Service Transition, test case, testplan, tidsplan, etc)

Teknologier:

Projektledelse, UML, Use case, Procesdiagrammer, Feature-beskrivelse, Business case, Forretningsanalyse, Change Management, Release Management, Service Management, Kravspecificering, Incident Management, ITIL, Test management, løsnings-/systemdesign, SIAM, Microsoft-infrastruktur, Microsoft TFS, Microsoft .NET, EpiServer, Microsoft CRM, API, Web-service, Nets, eboks.dk, Leverandørstyring, IT-drift, IT-sikkerhed, Agile, DevOps, Automatisering,

Rolle:

Projektleder, Application Manager

Projektleder
SKAT5.2011 – 9.2014

Branche:

Offentlig sektor

Opgave/projektbeskrivelse:

Projektleder og Application Manager for Tast Selv Erhverv-portal samt One Stop-moms, med aktiviteter af varierende karakter – fra idefase til test og deploy af systemløsninger samt udarbejdelse af systemdokumentation og ansvar for testsystemer.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Ledelse af udviklings- og test-aktiviteter
 • Agile arbejdsmetoder i projekter og udviklingsaktiviteter
 • Udarbejdelse af (Kravspec, Use case, OLA, SLA, Driftsdokumentation, Test-case, Testplan, Tidsplan, etc.)
 • Analyse og kravspec i forbindelse med ændringsønsker
 • Opfølgning på fakturering og økonomi
 • Koordinering af system-relaterede aktiviteter
 • Drifts-issues
 • Håndtering af Incidents, Problems, Changes, Releases
 • Leverandørstyring
 • Ansvarlig for testsystemer (testvinduer, projektallokering)
 • Ansvar for drift og udvikling af TSE (virksomheders skattemappe) ca. 450.000 virksomheder med ca. DKK 250 mia. i årlig “omsætning”.
 • Automatisering af test-cases vha. Selenium
 • Release manager på TSE
 • Fællesstatslige IT-projektmodel

Teknologier:

Projektledelse, Systemudvikling, UML, Use case, Procesdiagrammer, Feature-beskrivelse, Business case, Forretningsanalyse, Change Management, Release Management, Service Management, Kravspecificering, Incident Management, ITIL, Test management, Løsnings-/System-design, SIAM, API, Web service, XML, ESB, Oracle, JBOSS, Tomcat, MQ Series, Leverandørstyring, Linux, PRINCE2, SAP, IT-sikkerhed,

Rolle:

Projektleder, Application Manager

Projektleder
PC-WARE2.2009 – 4.2011

Branche:

Diverse

Opgave/ projektbeskrivelse:

 • Projektleder & Service Delivery Manager for PC-WARE Software Asset Management (SAM) afd.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse (SAM, Citrix, VM-WARE, Storage & Backup)
 • Software Asset Management/Licensstyring
 • Forretningsanalyse
 • Udarbejdelse og implementering af processer i offentlig og privat sektor virksomheder
 • Strategiudvikling
 • Workshops (uddannelse i systemer, proces-arbejde, forretnings-analyse etc.)
 • Implementering af Flexera hos Maersk (+85.000 enheder inkluderet i løsning)
 • Implementering af LicenseWatch/Flexera systemer i offentlig og privat sektor
 • Pre-sales

Teknologier:

Teknisk Projektledelse, Analyse, Server, Linux, Windows Server, Systemudvikling, IT-drift, RPA, UIPath, Blueprism, Netværk, Microsoft Dynamics, Azure, incident Management, PRINCE2,

Rolle:

Projektleder, Application Manager

Projektleder
PC-WARE2.2009 – 4.2011

Branche:

Diverse

Opgave/ projektbeskrivelse:

 • Projektleder & Service Delivery Manager for PC-WARE Software Asset Management (SAM) afd.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse (SAM, Citrix, VM-WARE, Storage & Backup)
 • Software Asset Management/Licensstyring
 • Forretningsanalyse
 • Udarbejdelse og implementering af processer i offentlig og privat sektor virksomheder
 • Strategiudvikling
 • Workshops (uddannelse i systemer, proces-arbejde, forretnings-analyse etc.)
 • Implementering af Flexera hos Maersk (+85.000 enheder inkluderet i løsning)
 • Implementering af LicenseWatch/Flexera systemer i offentlig og privat sektor
 • Pre-sales

Teknologier:

Projektledelse, Ressourceallokering, Team Lead, Software Asset Management (SAM), Service Management, SLA, OLA, Citrix, VMWare, Flexera, Licensewatch, Storage, Back-up, PRINCE2, Kontrakt, Tilbud,

Rolle:

Projektleder

Projektleder
HiQ9.2008 – 12.2008

Branche:

Diverse

Opgave/ projektbeskrivelse:

Projektleder

 • Opgave bestod i projektledelse af diverse IT-aktiviteter

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Udarbejde HiQs SKI-ansøgning

Teknologier:

Projektledelse, SKI,

Rolle:

Projektleder

Projektleder
IBM1.2007 – 8.2008

Branche:

Shipping, transport og logistik

Opgave/ projektbeskrivelse:

Projektleder

 • Opgave bestod i projektledelse af diverse IT-aktiviteter; SAP-udrulning, løsnings-implementering, Technology refresh, system-udvikling, etc.

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Projektledelse af aktiviteter i forbindelse med SAP-udrulning
 • Assisterende SDM i forbindelse med SAP-udrulning til 140 lande
 • Delprojektleder på insourcing-projekter
 • Operations/Incident Manager for SAP-system
 • System-ejer for global udrulningssystem m/ 49.000 klienter
 • Styregruppe- & status-møder

Teknologier:

Projektledelse, System-udvikling, Applikations-udvikling, IT-drift, SAP, Migrering, Insourcing, Løsningsdesign, Incident management, Disaster recovery test, Storage, SAN, Capacity planning, Service Delivery Manager, PRINCE2,

Rolle:

Projektleder

Projektleder
IBM6.2005 – 12.2006

Branche:

Shipping, Transport & logistik

Opgave/ projektbeskrivelse:

Projektleder/Techical Prime Mover for NetQoS (Network Monitoring tool)

 • Implementering & drift af NetQoS i Maersk MPLS på ca. 160 lokationer, samt ledelse af 2 FTE ressourcer

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Implementering & drift af NetQoS
 • Udvikling af funktionalitet og rapportering
 • Uddannelse af brugere
 • Statusmøder
 • Leverandørstyring

Teknologier:

Projektledelse, Infrastruktur, Netværk, MPLS, NetQoS, Overvågning, Team Lead, SNMP, TCP/IP, Tværkulturel ledelse, Cisco, Database, uddannelse, leverandørstyring,

Rolle:

Projektleder

IT-specialist
IBM5.2001 – 5.2005

Branche:

Diverse

Opgave/ projektbeskrivelse:

Projektleder / Teknisk konsulent / Arkitekt på Open source/IBM software-løsningsprojekter (tilknyttet Mainframe-afdeling)

Konsulenten var ansvarlig for/udførte følgende:

 • Design & Implementering af Linux, IBM-software/Open Source løsninger på Mainframe, Unix, AS400/I-series, PC-server/X-series
 • Team Lead for IBM GTS Linux team
 • Udarbejdelse af Market offerings og kontrakter
 • Pre-sales

Teknologier:

Projektledelse, System-design, SOA, Mainframe, Unix, Mid-range, AIX, Shell Scripting, Netværk, Infrastruktur, MQ Series, AS400, Wintel servers, Novell, SuSE Linux, Debian, Firewall, Oracle, Apache, MySQL, PostgreSQL, Perl, Novell, Microsoft Windows Server, Teamleder, Pre-sales, Kontrakt, Udbud, Tilbud, Forretningsanalyse, z/OS, z/VM,

Rolle:

Projektleder, Teknisk konsulent, IT-specialist, IT-Arkitekt